Welcome to Nernst.

Nylansert Nernst 1735 sur duggpunktanalysator egnet for kjeler og varmeovner

Den nylanserte syreduggpunktsanalysatoren Nernst 1735 er et spesialinstrument som kan måle syreduggpunktstemperaturen i røykgassen til kjeler og varmeovner online i sanntid.Den sure duggpunkttemperaturen målt av instrumentet kan effektivt kontrollere avgasstemperaturen til kjeler og varmeovner, redusere utstyrs lavtemperatur svovelsyre duggpunktkorrosjon, forbedre driftstemperaturen, øke kjelens driftssikkerhet og forlenge utstyrets levetid.

Etter å ha brukt Nernst 1735 sur duggpunktanalysator, kan du nøyaktig vite surduggpunktverdien i røykgassen fra kjeler og varmeovner, samt oksygeninnhold, vanndamp (% vanndampverdi) eller duggpunktverdi og vanninnhold ( G gram/KG per kilo) og fuktighetsverdi RH.Brukeren kan kontrollere avgasstemperaturen innenfor et visst område som er litt høyere enn syreduggpunktet til røykgassen i henhold til displayet på instrumentet eller to 4-20mA utgangssignaler, for å unngå lavtemperatur syrekorrosjon og øke sikkerhet ved kjeledrift.

I industrielle kjeler eller kraftverkskjeler, petroleumsraffinering og kjemiske bedrifter og varmeovner.Fossilt brensel (naturgass, tørrgass fra raffinerier, kull, tungolje, etc.) brukes vanligvis som drivstoff.

Disse drivstoffene inneholder mer eller mindre en viss mengde svovel, som vil produsere SO2i ferd med peroksidforbrenning.På grunn av eksistensen av overskudd av oksygen i forbrenningskammeret, en liten mengde SO2kombineres videre med oksygen for å danne SO3, Fe2O3og V2O5under normale luftforhold.(røykgass og oppvarmet metalloverflate inneholder denne komponenten).

Omtrent 1 ~ 3 % av all SO2konverteres til SO3.SÅ3gass ​​i høytemperatur røykgass korroderer ikke metaller, men når røykgasstemperaturen faller under 400°C, SO3vil kombineres med vanndamp for å generere svovelsyredamp.

Reaksjonsformelen er som følger:

SO3+ H2ÅH2SO4

Når svovelsyredamp kondenserer på varmeoverflaten ved ovnens ende, vil lavtemperatur svovelsyreduggpunktskorrosjon oppstå.

Samtidig vil svovelsyrevæsken som kondenseres på lavtemperaturvarmeflaten også feste seg til støvet i røykgassen og danne klebrig aske som ikke er lett å fjerne.Røykgasskanalen er blokkert eller til og med blokkert, og motstanden økes for å øke strømforbruket til indusert trekkvifte.Korrosjon og askeblokkering vil sette arbeidstilstanden til kjelens varmeoverflate i fare.Siden røykgassen inneholder både SO3og vanndamp, vil de produsere H2SO4damp, noe som resulterer i økning av surt duggpunkt for røykgass.Når røykgasstemperaturen er lavere enn syreduggpunktstemperaturen til røykgassen, H2SO4damp vil feste seg til røykrøret og varmeveksleren for å danne H2SO4løsning.Ytterligere korroderer utstyret, noe som resulterer i varmevekslerlekkasje og røykskader.

I støtteenhetene til varmeovnen eller kjelen utgjør energiforbruket til røykrøret og varmeveksleren omtrent 50 % av enhetens totale energiforbruk.Avgasstemperaturen påvirker den termiske driftseffektiviteten til varmeovner og kjeler.Jo høyere eksostemperatur, jo lavere termisk effektivitet.For hver 10°C økning i avgasstemperaturen vil den termiske effektiviteten reduseres med ca. 1 %.Hvis avgasstemperaturen er lavere enn syreduggpunktstemperaturen til røykgassen, vil det forårsake utstyrskorrosjon og forårsake sikkerhetsfarer for driften av varmeovner og kjeler.

Den rimelige eksostemperaturen til oppvarmingsovn og kjele bør være litt høyere enn surduggpunktstemperaturen til røykgassen.Derfor er det å bestemme surduggpunktstemperaturen til oppvarmingsovner og kjeler nøkkelen til å forbedre den termiske driftseffektiviteten og redusere driftssikkerhetsfarene.


Innleggstid: Jan-05-2022