Welcome to Nernst.

Den viktige rollen til kullfyrt kjele røykgass oksygenovervåking for å kontrollere PM2.5-utslipp

Tidligere, med det kontinuerlige tåkete været i mange deler av landet, har "PM2.5" blitt det heteste ordet i populærvitenskap.Hovedårsaken til "eksplosjonen" av PM2.5-verdien denne gangen er de store utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider og støv forårsaket av kullbrenning.Som en av de nåværende kildene til PM2,5-forurensning er avgassutslippene fra kullfyrte kjeler svært fremtredende.Blant dem utgjør svoveldioksid 44 %, nitrogenoksider står for 30 %, og industristøv og røykstøv utgjør til sammen 26 %.Behandlingen av PM2.5 er hovedsakelig industriell avsvovling og denitrifikasjon.På den ene siden vil selve gassen forurense atmosfæren, og på den andre siden er aerosolen dannet av nitrogenoksider en viktig kilde til PM2,5.

Derfor er oksygenovervåking av kullfyrte kjeler svært viktig.Bruk av Nernst zirconia oksygenanalysator kan effektivt overvåke utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider, og spille en viktig rolle i å kontrollere forurensning forårsaket av PM2.5.

La oss gjøre vårt beste for å returnere den blå himmelen til byen!


Innleggstid: Jan-05-2022