Welcome to Nernst.

Valgguide

Type prosess eller apparat

Prosessbetingelser

Sensorinstallasjonsmodus

Målingsrekkevidde

Modeller brukt

Kjeler Pakke Forbrent gass eller fyringsolje In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2001 / N2032 & H-serien sonde
Kraftproduksjon Forbrent kull, støvete flyveaske
Forbrent olje
Forbrent flis, ask
Gjenoppretting av svart brennevin Forbrent svart brennevin, støvete
Jern stål Varmeovn Forbrent gass In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2032 og H-serien sonde
Glødeovn H2Nx (indirekte avfyrt)
Koksovn Forbrent gass
Soaking Pit Forbrent gass
Aluminium Potlines og holdeovn Fiendtlig komponent - fluor In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2032 & H-serien sonde/kammer
Forbrenningsovner Hussøppel Forbrent gass og fiendtlige forbindelser In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2001 / N2032 & CR-serien sonde
Medisinsk eller giftig avfall Forbrent gass og fiendtlige forbindelser
Høytemperaturovner / ovner Roterende kalk Forbrent gass

In-line installasjon

0 til 100 % O2 Regulerbar N2001 / N2032 & H-serien sonde
Sement Forbrent gass (og noen ganger gummi)
Glass Forbrent gass (høy silika) N2001 / N2032 & H-serien sonde
Keramikk Forbrent gass (høy glassfluks) N2032 & H-serien /HH-serien /R-serien sonde
Murstein Forbrent gass (høy glassfluks) N2032 og H-serien sonde
Surt duggpunkt Kraftproduksjon Forbrent kull, støvete flyveaske In-line installasjon 0°C til 200°C Syreduggpunktverdi.Regulerbar N2035A SYREDUG
Oksygen og brennbar gass to-komponent Kraftproduksjon Forbrent kull, støvete flyveaske In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2032-O2/CO to-komponent
0 til 2000 ppm CO Justerbar
Varmebehandling Forseglet slukkeovn CO / CO2(reduserende) In-line installasjon 0 til 1,5 % karbon L-serie/R-serie ikke-oppvarmet sonde
Roterende ovn CO / CO2(reduserende)
Mesh belteovn CO / CO2(reduserende)
Tørkeovner Direkte avfyrt Vann damp In-line installasjon 0 til 100 % vanndamp N2035 & HMW vanndampsonde
Indirekte sparken Vann damp Regulerbar
Bakeovner Indirekte sparken Vanndamp og eventuelt fett In-line installasjon 0 til 100 % vanndamp Justerbar N2035 & HMW vanndampsonde
Chip produksjon Rask utglødning N2 Innebygd sensor i analysatoren 0 til 100 % O2 Regulerbar NP32
Litografi N2
Høytrykkskjeler Høytrykks dampkjeler Vann damp In-line installasjon 0 til 100 % O2 Regulerbar N2032 og HGP serie høytrykks sonde

Kjernefysiske dampkjeler

Vann damp

Kjernekraftkjeler

Vann damp